İstanbul Sözleşmesi’nin izleme mekanizması GREVIO Avusturya ve Monako’nun raporlarına ilişkin değerlendirme raporlarını yayınladı, 27 Eylül 2017

İstanbul Sözleşmesi’nin izleme mekanizması GREVIO Avusturya ve Monako’nun raporlarına ilişkin değerlendirme raporlarını yayınladı, 27 Eylül 2017

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin izleme mekanizması olan GREVIO adlı uzmanlar grubu ilk olarak rapor sunan Avusturya ve Monako’nun raporlarına ilişkin değerlendirme raporlarını 27 Eylül 2017’de yayınladı. Raporlar GREVIO başkanı Feride Acar tarafından ilgili ülkelerin temsilcilerine iletildi.

Raporlar, İstanbul Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin genel bir analizi içeriyor. Avusturya raporunda ev içi şiddete ilişkin acil koruma ve uzaklaştırma tedbirlerinin alınması konusunda yıllardır Avusturya’nın gösterdiği liderliğe vurgu yapılırken, diğer kadına yönelik şiddet biçimlerine, örneğin cinsel saldırı ve diğer cinsel şiddet türleri, zorla evlendirme ve genital organın sakatlanması gibi şiddet biçimlerine daha az önem verildiği belirtildi. Bu nedenle de diğer şiddet türlerine maruz kalanların uzmanlaşmış hizmete ve desteğe erişiminin daha az olduğu vurgulandı. Monako raporunda ise GREVIO ev içi şiddetle mücadeleye ilişkin olarak yeni bir düzenlemenin yapılmış olmasını ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Öte yandan sivil toplumun politika ve önlem süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

GREVIO’nun Danimarka ve Arnavutluk raporlarına ilişkin değerlendirmelerini de 25 Kasım 2017’de Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü’nde yayınlayacağı açıklandı.

Konuya ilişkin daha fazla bilgi ve raporlar için lütfen tıklayınız

 

Fotoğraf: Avrupa Konseyi