Kadına Yönelik Şiddetin Ölçülme Çerçevesine Dair Uzmanlarla Danışma Toplantısı, European Institute for Gender Equality (EIGE), 16-17 Kasım 2016

Kadına Yönelik Şiddetin Ölçülme Çerçevesine Dair Uzmanlarla Danışma Toplantısı, European Institute for Gender Equality (EIGE), 16-17 Kasım 2016

European Institute for Gender Equality (EIGE, Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü), Avrupa Birliği vatandaşlarında toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmanın yanı sıra toplumsal cinsiyetin bütün AB politikalarında ve ulusal politikalarda ana akımlaştırılması ve cinsiyet temelinde ayrımcılıkla mücadeleyi kapsayacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş özerk bir Avrupa Birliği kurumudur. EIGE, 2013’den beri toplumsal cinsiyet eşitliğinin ölçülmesine ilişkin bileşik bir gösterge sunan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İndeksini hazırlamaktadır. AB üye ülkeleri için karşılaştırılabilir veri bulunmadığından 2013’de hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İndeksinde kadına yönelik şiddet konusu dahil edilmemiştir. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı) tarafından 2012’de AB çapında kadına yönelik şiddet araştırmasının tamamlanmasının ardından 2015’deki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İndeksi AB üyelerini araştırmada ortaya çıkan şiddet düzeylerine göre üç kategoride toparlamıştır. 2017’de hazırlanacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İndeksi için EIGE, Avrupa Birliği ülkelerinde kadına yönelik şiddetin ölçülmesine dair çerçeveyi geliştirmeyi ve genişletmeyi planlamaktadır. Bu çerçevede 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde EIGE tarafından Vilnius’da Kadına Yönelik Şiddetin Ölçülmesi Çerçevesine Dair Uzmanlarla Danışma Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya çeşitli ülkelerden yaklaşık 80 kişi katılmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Sevinç Eryılmaz da toplantıya katılanlar arasında yer almaktadır.

Fotoğraflar: © European Institute for Gender Equality