Kadının Statüsü Komisyonu’nun 62. Oturumu, 12-23 Mart 2018

Kadının Statüsü Komisyonu’nun 62. Oturumu, 12-23 Mart 2018

Kadının Statüsü Komisyonu’nun (Commission on the Status of Women, CSW) 62. Oturumu 12-23 Mart 2018 tarihleri arasında New York’taki Birleşmiş Milletler binasında gerçekleştirilecek. Her yıl Üye Devletlerin, Birleşmiş Milletler kurumlarının ve Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi’nde (United Nations Economic and Social Council, ECOSOC) danışman statüsüne sahip sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Komisyon’un oturumunda bir araya geliyorlar. Oturumlar toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki ilerlemenin gözden geçirilmesi, zorlukların tespit edilmesi, küresel standart ve normların belirlenmesi ve dünya çapında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesini teşvik edecek politikaların formüle edilmesi için olanak sunuyor. Oturumlar ayrıca politika yapıcılar, hak savunucuları, araştırmacılar ve aktivistler için bir ağ oluşturma imkânı yaratıyor. Her yıl yaklaşık 6000 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yer aldığı CSW oturumlarına Türkiye’den de kadın örgütlerinin temsilcileri katılıyor.

12-23 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek CSW 62. Oturumunun öncelikli teması, kırsalda yaşayan kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında fırsatlar ve zorluklar olarak belirlendi. Gözden geçirme teması ise kadınların medya, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi ve katılımı ve bunların kadınların ilerlemesi ve güçlendirilmesi için araç olarak kullanılması ile bunun etkisi olarak belirlendi. 

ECOSOC’un işlevsel bir komisyonu olan CSW, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışan bir küresel politika oluşturma mekanizmasıdır. Komisyon, ECOSOC’un 21 Haziran 1946 tarihli 11 (II) Kararıyla, kadınların siyasi, ekonomik, medeni, sosyal haklarının ve eğitim alanındaki haklarının geliştirilmesi konusunda tavsiyeler hazırlamak göreviyle oluşturulmuştur. Komisyon ayrıca 1995 tarihli Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun ve 2000’deki Genel Kurul’un 23. Özel Oturumunun sonuçlarının hayata geçirilmesi sırasında karşılaşılan güçlükleri ve sağlanan ilerlemeyi değerlendirmek, gözden geçirmek, izlemek ve toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılmasını her düzeyde desteklemek konusunda da sorumludur. Komisyon ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınlarla kız çocuklarının güçlendirilmesinin hayata geçmesinin hızlanması için 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin (2030 Agenda for Sustainable Development) takibine de katkıda bulunuyor.

 

► CSW'nin 62. Oturumu ile ilgili daha fazla bilgi (İngilizce)

► CSW'nin 62. Oturumu ile ilgili broşür (İngilizce) 

 

Kaynak: UN Women