Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı, 18 Şubat 2016

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı, 18 Şubat 2016

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne, Konsey'de yer almayan ülkelerin de taraf olma imkanı var. Bugün itibariyle, Konsey üyesi bütün ülkeler ve Konsey dışından Uruguay olmak üzere toplam 47 ülke Sözleşmeye taraf. 108 Nolu Sözleşme olarak da bilinen ve 27 maddeden oluşan Sözleşmenin amacı; Sözleşmeye taraf her ülkede, uyruğu ve ikametgahı ne olursa olsun her gerçek kişinin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendisiyle ilgili kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında özel hayata saygı hakkını güvence altına almak.

Türkiye Sözleşmeyi 28 Ocak 1981 tarihinde imzalamış olmasına rağmen onay işlemlerini henüz tamamlamayan tek ülke. Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun, 18 Şubat 2016 tarih ve 29628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak Türkiye açısından Sözleşmeye taraf olma usulü henüz tamamlanmadı.

Türkiye hukukuna göre, imzalanan sözleşme bakanlar kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulup buna ilişkin bir onaya uygun bulma kanunu çıkartılması, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bakanlar kurulu ve Cumhurbaşkanının imzaladığı bakanlar kurulu kararnamesinin Resmi Gazete’de yayımlanması ve bu işlemlerin tamamlanmasının ardından sözleşmeye ilişkin onay belgesinin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp ilgili sözleşmede belirtilen yetkili mercie gönderilmesi gerekiyor. Sözleşme, iç hukukta bakanlar kurulu kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandığında, uluslararası açıdan ise onay belgesi yetkili mercie sunulur sunulmaz veya sözleşmede belirlenen süre sonunda hukuken bağlayıcı hale geliyor.

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'a ulaşmak için tıklayınız.