OECD, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve BM tarafından kadına yönelik şiddetle ilgili ortak bildiri yayımlandı, 11 Aralık 2017

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele etmek üzere ortaklaşa eyleme geçme kararı alındı. Bu kurumlar, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik taahhütlerini yenileyerek bu amaç doğrultusunda eşgüdüm içinde yürütülecek bir eylemin yollarını tartıştı. 

Dört kurum tarafından yayımlanan ortak bildiri metninde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin tüm dünyada yaygınlaşmış bir salgın olduğuna ve dünya üzerinde yaşayan her üç kadından en az birinin uğradığı fiziksel ve cinsel şiddetin dünyadaki tüm toplum ve toplulukları etkileyen bir olgu olduğuna değinildi. Bildiride ayrıca kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin günümüzde yaygın şekilde karşılaşılan en ağır insan hakları ihlallerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Toplumdaki bu şiddet kültürünün bedelinin hem erkekler hem de kadınlar açısından çok büyük olduğunun da altı çizildi.

Bildiride ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinin ve kadınların ve kız çocuklarının insan haklarından yararlanmalarının güvence altına alınmasının kadına yönelik şiddetle mücadelede bu kurumlar tarafından yürütülen tüm eylemlerin en temel amacı olduğu vurgulandı ve bu amacın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında stratejik olarak belirlendiği hatırlatıldı.

 

OECD, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin kadına yönelik şiddetle mücadele üzerine ortak bildirisi (İngilizce)

 

Kaynak: Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu