Panel: "Türkiye’de Hukuki Mobilizasyon ve Yargısal Aktivizm: Rejim-Yargı İlişkisinde Dönüşümler", 23 Haziran 2015

Panel:

Hukukun hem mevcut iktidar yapılarını devam ettiren hem de hakimiyetin çeşitli türlerine karşı çıkma yolunu açan ikili rolünü incelemek hukuk ve toplum çalışmalarının ilgisini hep çekti. Bu panel, söz konusu tartışmayı rejimin ideolojik sınırlarını korumada tarihsel olarak önemli bir rol oynamış olan Türkiye yargısına taşıyacak. Cumhuriyet’in temel ideolojik yapı taşlarına giderek karşı çıkılan ve rejimin ideolojik sınırlarının yeniden tanımlandığı bir dönemde yargı da, gerek terfi ve atamalar, gerek diğer erklerle ilişkisi ve siyasi-ideolojik bakış anlamında derin bir değişimden geçmeye devam ediyor. Paneldeki sunumlar, yüksek yargıdaki ideolojik ve nesiller arası değişim, hakim ve savcıların hem kürsü içi hem de kürsü dışı giderek artan aktivizmi ve bunun sınırlarından bahsederken, Türkiye’nin siyasi ve kültürel değişiminde yargının yerini ve hukuki mobilizasyon için açılmış yeni alanları da inceliyor. 

Paneli YouTube'da izlemek için lütfen tıklayınız

Panel Programı

Oturum Başkanı ve Tartışmacı: Ceren Belge, Concordia University

17.00-17.15     Hakimler siyaseti keşfederken: Günümüz Türkiye’sinde kürsü dışı aktivizm, Onur Bakıner, Seattle University  

17.15-17.30     Bir gaye avukatlığı: Gezi Olaylarında gönüllü avukatlık, İdil Elveriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

17.30-17.45     Türk Yargısının Sessiz Şiddeti: KCK yargılamaları, Serra Hakyemez, Johns Hopkins University 

17.45-18.00     Mahkeme salonunda zaman ve adalet: 12 Eylül ve Balyoz yargılamalarına karşılaştırmalı bir bakış, Senem Kaptan, Rutgers University

18.00-18.15     İstisna ve Bilirkişilik: Türk siyasi davalarında bilgi pratikleri, Joakim Parslow, University of Washington  

18.15-19.00     Soru ve Cevap