Routledge Tarafından Aile Hukukundaki Ayrımcı Düzenlemelerin Kadına Karşı Şiddet ile Bağını Ülke Örnekleri Üzerinden İnceleyen Kitap Yayınlandı, Kasım 2018

Routledge Tarafından Aile Hukukundaki Ayrımcı Düzenlemelerin Kadına Karşı Şiddet ile Bağını Ülke Örnekleri Üzerinden İnceleyen Kitap Yayınlandı, Kasım 2018

 

Aile hukuku ve kadına karşı şiddet ile ilgili, “Feminist Advocacy, Family Law and Violence Against Women: International Perspectives” (Feminist Savunuculuk, Aile Hukuku ve Kadına Karşı Şiddet: Uluslararası Perspektifler) adlı kitap, Routledge Yayınevi tarafından İngilizce olarak yayınlandı. Kitabın editörleri arasında, Birleşmiş Milletler (BM) araştırma ve eğitim kurumu olan INSTRAW’ın ve BM Kadının İlerlemesi Bölümü’nün (DAW) eski başkanı ve BM Kadınlara Karşı Şiddet eski Özel Raportörü olan Prof. Dr. Yakın Ertürk de bulunuyor. Türkiye'nin de dahil olduğu sekiz ülkede kadın haklarına ilişkin reformlara dair yürütülen araştırma sonuçlarını ve üç ülke ile ilgili mülakatları içeren kitabın Türkiye’ye dair bölümünü, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşen Candaş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Gökçeçiçek Ayata kaleme aldı.

Ayrımcı yasal düzenlemeler, tüm dünyada, kadınların insan haklarına erişimini engellemektedir. Söz konusu düzenlemeler; eş seçimi, miras, mülk edinme, istihdama katılım, velayet gibi pek çok konuda kadınların hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Genellikle aile hukuku içerisinde yer alan bu düzenlemeler, her yerde, cinsiyet temelli ayrımcılığın ve şiddetin gerekçesi olarak kullanılmaktadır. Bu kitap, kadınların, yasal reformların gerçekleştirilmesine ve ayrımcı olmayan politikaların şekillendirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, yasal ve sosyal gerekçelerle meşrulaştırılmasına nasıl karşı çıktığını göstermektedir.

Kitapta, Brezilya, Filistin, Hindistan, İran, Lübnan, Nijerya, Senegal ve Türkiye’den örnek olaylar incelenmektedir. Aile hukukunda tarihi süreç içinde gerçekleşen farklı yöndeki değişimler ve kadınların eşitliğine dair mevzuatta yer alan düzenlemeleri etkileyen pek çok konu, bu vakalar ile ortaya konmaktadır. Ayrıca, Mısır, Ürdün ve Fas’ın önde gelen kadın hakları aktivistleriyle yapılan röportajlarla, geçmişteki reform çabalarının başarısına ve başarısızlığına dair kişisel değerlendirmelere de yer verilmektedir. Kitap, daha eşitlikçi bir toplum için verilen mücadeledeki mevcut eğilimlerin ve stratejilerin küresel bir resmini sunmaktadır.

Aile hukuku meseleleri, dünya genelinde, kritik ve geniş bir mücadele alanı oluşturmaktadır. Kadınların eşitliğine yönelik artan bir taleple eş zamanlı olarak, kadın hakları ile ilgili reformları engelleyen köktenci güçlerin yeniden dirilişine ve aile hukukuna dini metinlerin yorumları, gelenek ve kültüre dayanan kurallar getirilmesine tanık olmaktayız. Bu çekişme, kadınların aile içindeki ve toplumdaki rolleri ile ilgili büyük etkiler doğurmaktadır. Bu kitap, bu zorlu ve karmaşık mücadeleyi ele almakta ve bu bağlamda kadın hakları ve cinsiyete dayalı şiddet alanında çalışan aktivistleri, uygulayıcıları, öğrencileri ve akademisyenleri ilgilendirmektedir.

 

Feminist Advocacy, Family Law and Violence Against Women: International Perspectives (PDF, İngilizce)

Editörler: Mahnaz Afkhami, Yakın Ertürk ve Ann Elizabeth Mayer

Yayıncı: Routledge, IDRC

20 Eylül 2018

ISBN: 9781138344938

268 sayfa

e-ISBN: 9781552506103