Seminer: Doç. Dr. Nergis Canefe, "Bir Hukuki Söylem Olarak Geçiş Dönemi Adaleti ve Küresel Güney’den Örnekler", 11 ve 18 Aralık 2017

Seminer: Doç. Dr. Nergis Canefe,

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Semineri

 

Doç. Dr. Nergis Canefe, York Üniversitesi, Toronto, Kanada

"Bir Hukuki Söylem Olarak Geçiş Dönemi Adaleti ve Küresel Güney’den Örnekler"

 

Geçiş dönemi adaleti konusunda teorik tartışmalar başlıklı bu altı saatlik çalışmada, dünyadan örneklere ek olarak, uygulamalı hukuk teorisinde bu alana odaklanmış ekol ve akımlar incelenecek ve tartışılacaktır.

 

Tarih: 11 ve 18 Aralık 2017 (Pazartesi)

Saat: 19:00 – 22.00

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan Binası 107

 

Seminer Türkçe düzenlenecektir.

Katılım bilgisi iletmenizi rica ederiz: galma.akdeniz@bilgi.edu.tr

18 Aralık’taki seminer, 11 Aralık’taki seminerin devamı olarak düzenlenecektir. Konuya hakimiyet açısından her iki seminere katılımınız önerilmektedir.

 

Nergis Canefe 1967'de Ankara'da doğdu. Lisans öğrenimini 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde bitirdikten sonra aynı üniversitede Osmanlı Tarihi konusunda yüksek lisans derslerini tamamladı. 1991 yılında ABD'de Binghamton Üniversitesi'nden Tarihsel Sosyoloji dalında Immanuel Wallerstein ve Giovanni Arrighi'nin öğrencisi olarak yüksek lisans derecesi, 1998 yılında Kanada'da York Üniversitesi'nden Howard Adelman ve Joseph Carens'in öğrencisi olarak Siyasi ve Toplumsal Düşünce Kuramları dalında Doktora derecesi aldı. 1998-2002 yılları arasında Londra Üniversitesi Tarihsel Araştırmalar Enstitüsü'nde ve London School of Economics Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nde kadrolu araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı ve Anthony Smith' in kurduğu Milliyetçilik ve Etnisiteler Grubu'nun asil üyeliğine kabul edildi. 2002-2003 akademik yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Kültürel İncelemeler bölümlerinde ders verdi ve yüksek lisans tezleri yönetti. 2003 yılından beri Kanada'da York Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Hukuku bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2005 yılında Türkiye ve Kanada'da eşzamanlı olarak siyaset felsefesi ve siyası düşünce tarihi alanlarında doçent olan Canefe, aynı zamanda Toronto’daki Osgoode Hall Hukuk Fakültesi'nde İnsanlığa Karşı İşlenen Suçların Yargılanması ve İnsan Hakları Kuramları konusunda hukuk doktorasını tamamlamıştır. Çalışma alanları karşılaştırmalı vatandaşlık ve milliyetçilik teoremleri, aidiyet kavramı, zorunlu göçler, hafıza ve göçmenlik durumu, azınlık haklarının hukuksal ve normatif temelleri ve insanlığa karşı işlenen suçların uluslararası hukuktaki statüsü konularını kapsamaktadır. 1994'ten bu yana Türkçe ve İngilizcede çok sayıda makale ve derlemeleri yayınlanmıştır. Kitapları arasında Mehmet Uğur'la ortak Turkey and the European Integration (Routledge, 2005), Milliyetçilik, Bellek ve Aidiyet (Bilgi Universitesi Yayınları, 2006), kendi derlediğı Jewish Diaspora as  a Paradigm (Libra Yayınları, 2014), Transitional Justice and Forced Migration: Perspectives from the Global South (Cambridge University Press, 2018), The Syrian Exodux: Precarity, Survival and Rights (Bilgi Üniversitesi Yayınları, yayına hazırlanmakta) bulunmaktadır. Fransızca ve Eski İbranice bilen Canefe, iki çocuk annesi ve kişisel sergileri olan bir ressamdır.