Seminer: Doç. Dr. Nergis Canefe, "Geçiş Dönemi Adaleti: Teorik Tartışmalar ve Uygulama Örnekleri", 13 ve 20 Aralık 2016

Seminer: Doç. Dr. Nergis Canefe,

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Semineri

 

Doç. Dr. Nergis Canefe, York Üniversitesi (Kanada)

"Geçiş Dönemi Adaleti: Teorik Tartışmalar ve Uygulama Örnekleri"

 

Geçiş dönemi adaleti konusunda teorik tartışmalar başlıklı bu beş saatlik çalışmada, dünyadan örneklere ek olarak, uygulamalı hukuk teorisinde bu alana odaklanmış ekol ve akımlar üzerinde durulacaktır.

 

Tarih: 13 ve 20 Aralık 2016 (Salı)

Saat: 18:00 – 20:40

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, D 306

 

Seminer Türkçe düzenlenecektir. 

Katılımınızı bildirmenizi rica ederiz: galma.akdeniz@bilgi.edu.tr

 

20 Aralık'taki seminer, 13 Aralık'taki seminerin devamı olarak düzenlenecektir.

Her iki seminere katılımınız önerilmektedir.

 

Nergis Canefe 1967'de Ankara'da doğdu. Lisans öğrenimini 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde bitirdikten sonra aynı üniversitede Osmanlı Tarihi konusunda yüksek lisans derslerini tamamladı. 1991 yılında ABD'de Binghamton Üniversitesi'nden Tarihsel Sosyoloji dalında Immanuel Wallerstein ve Giovanni Arrighi'nin öğrencisi olarak yüksek lisans derecesi, 1998 yılında Kanada'da York Üniversitesi'nden Howard Adelman ve Joseph Carens'in öğrencisi olarak Siyasi ve Toplumsal Düşünce Kuramları dalında Doktora derecesi aldı. 1998-2002 yılları arasında Londra Üniversitesi Tarihsel Araştırmalar Enstitüsü'nde ve London School of Economics Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nde kadrolu araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı ve Anthony Smith'in kurduğu Milliyetçilik ve Etnisiteler Grubu'nun asil üyeliğine kabul edildi. 2002-2003 akademik yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Kültürel İncelemeler bölümlerinde yardımcı doçent kadrosunda ders verdi ve yüksek lisans tezleri yönetti. 2003 yılından beri Kanada'da York Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2005 yılında Türkiye ve Kanada'da eşzamanlı olarak siyaset felsefesi ve siyası düşünce tarihi alanlarında doçent oldu. Aynı yıl içinde Kanada'da Osgoode Hail Hukuk Fakültesi'nde İnsanlığa Karşı İşlenen Suçların Yargılanması ve İnsan Hakları Kuramları konusunda ikinci doktorasına başladı. Çalışma alanları karşılaştırmalı vatandaşlık ve milliyetçilik teoremleri, aidiyet kavramı, zorunlu göçler, hafıza ve göçmenlik durumu, azınlık haklarının hukuksal ve normatif temelleri ve insanlığa karşı işlenen suçların uluslararası hukuktaki statüsü konularını kapsamaktadır. 1994'ten bu yana Türkçe ve İngilizcede çok sayıda makale ve derlemeleri yayınlanmıştır. Kitapları arasında Mehmet Uğur'la ortak "Turkey and the European Integration" (Routledge, 2005), ve William Satran'la ortak "Comparative Perspectives on Jewish Diasporas" (Berg, yakında basılacak) bulunmaktadır. Fransızca ve Eski İbranice bilmektedir.