Tanıtım Toplantısı: "Sivil Topluma Aktif Katılım Raporu", 18 Kasım 2015

Tanıtım Toplantısı:

Türkiye’de Sivil Toplumun Geliştirilmesi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından hazırlanan "Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler Raporu" tanıtım toplantısı, 18 Kasım 2015 tarihinde TÜSEV merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Uzman Araştırmacı Gökçeçiçek Ayata ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan tarafından kaleme alınan raporun tanıtım toplantısında raporda öne çıkan bulgular katılımcılarla paylaşıldı.

Raporda, sivil topluma aktif katılımın önündeki yasal engellerin tespit edilmesi ve bu engellerin ortadan kaldırılması için öneriler sunulması amaçlanıyor. Aktif katılımın güvence altına alınmasını hedefleyen bu rapor, karşılaştırmalı bir perspektifle uluslararası standartlar ışığında hazırlandı. Ulusal mevzuattan kaynaklanan ve sivil topluma katılımı engelleyen veya zorlaştıran hususlar tespit edilirken öncelikle örgütlenme özgürlüğünün uluslararası belgelerde, uluslararası mekanizmaların ürettikleri içtihatta ve Avrupa Birliği standartlarında ne şekilde tanımlandığı ve sınırlandığı göz önüne alındı.

Rapor çerçevesinde yalnızca sivil toplum örgütü niteliği taşıyan dernek ve vakıflar üzerinde duruldu. Rapor üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, uluslararası insan hakları hukukunda ortaya çıkan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin standartlar yer alıyor. İkinci bölümünde, örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı olarak gündeme gelen ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı ve toplanma özgürlüğü gibi haklar ile nefret söylemi ve adalete erişim konuları üzerinde duruluyor. Üçüncü bölümde ise, örgütlenme özgürlüğü kapsamında gündeme gelen belirli konular tespit edilerek bu konularla ilgili Türkiye hukukunda yer alan yasal düzenlemelere yer veriliyor. Raporda, ikincil mevzuat olarak kabul edilebilecek tüzük, yönetmelik, genelge benzeri hukuk metinleri inceleme dışında tutularak yasalar düzeyinde bir değerlendirme yapılıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.