Tanıtım Programı: "AGİT/ DKİHB- Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Kılavuz İlkeler", 19 Kasım 2015

Tanıtım Programı:

Tarih: 19 Kasım 2015, Perşembe

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

Toplantıda Türkçe-İngilizce simultane çeviri sağlanacaktır.

 

Program

10:00-10:15   Açılış Konuşmaları

  • Prof Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
  • Dr. Kishan Manocha, AGİT/DKİHB Din veya İnanç Özgürlüğü Kıdemli Danışmanı
  • Gunnar-Ekelove Slydal, Norveç Helsinki Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı

10:15-10:40   Uluslararası Hukukta Din veya İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği Hakkına Dair Uzlaşı

  • Prof. Dr. Cole Durham, Brigham Young Üniversitesi Hukuk ve Din Çalışmaları Uluslararası Merkezi Direktörü

10:40-12:30   Panel ve Soru & Cevap: AGİT/DKİHB - Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Din veya İnanç Topluluklarının Tüzel Kişiliği Hakkında Ortak Kılavuz İlkeler: Gelişim, Tanıtım ve Uygulama

Moderatör:

  • Doç. Dr. Bülent Şenay, AGİT/DKİHB Din veya İnanç Özgürlüğü Uzmanlar Danışma Kurulu Üyesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Konuşmacılar:

Kılavuz İlkelerin Gelişimi ve Genel İlkeler

  • Dilnoza Satarova, AGİT/DKİHB Din veya İnanç Özgürlüğü Bölümü Uzman Yardımcısı

Kılavuz İlkelerin Hukuki Statüsü ve İçeriği

  • Prof. Dr. Ergun Özbudun, Venedik Komisyonu Eski Üyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Türkiye'de Din veya İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği

  • Dr. Mine Yıldırım, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Yöneticisi

Uygulamada Zorluklar ve Fırsatlar

  • Av. Hülya Benlisoy, Ekümenik Patrikhane Avukatı

LCV yildirim@nhc.no veya info@inancozgurlugugirisimi.org