Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeleri Seçildi, 16 Mart 2017

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeleri Seçildi, 16 Mart 2017

 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2012 yılında 6332 sayılı Kanun’la kurulmuş olan Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun yerini almak üzere, 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile kuruldu. Kurum'un karar organı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'dur. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre, Kurul üyelerinin sekizi Bakanlar Kurulu tarafından, üçü Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek bir üye Yükseköğretim Kurulu tarafından insan hakları alanında çalışmalar yapan öğretim üyelerinden önerilecek iki aday arasından; yedi üye ise insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, akademisyenler, avukatlar, görsel ve yazılı basın mensupları ve alan uzmanlarının göstereceği adaylar veya üyelik başvurusu yapanlar arasından belirlenir. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri, 16 Mart 2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Bakanlar Kurulu tarafından seçilen Kurul üyeleri:

1- Mehmet Emin Genç

2- Mehmet Altuntaş

3- Süleyman Arslan

4- Safet Balın

5- Hıdır Yıldırım

6- Cemil Kılıç

7- Can Esen

8- Prof. Dr. Halil Kalabalık

 

Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Kurul üyeleri:

1- Dilek Ertürk

2- Harun Mertoğlu

3- Mesut Kınalı