BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunun üçüncüsü 17-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi

BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunun üçüncüsü 17-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 17-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunun üçüncüsünü düzenledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralistanbul Kampüsünde düzenlenen Yaz Okuluna Anadolu, Ankara Yıldırım Beyazıt, Beykent, Çağ, Galatasaray, Gaziantep, Hasan Kalyoncu, İstanbul, İstanbul Aydın, İstanbul Bilgi, Kadir Has, Kocaeli, Koç, Marmara, Okan ve Türk-Alman üniversitelerinin hukuk fakültelerinde okuyan 27 öğrenci katıldı.

Yaz Okulunda insan hakları hukuku ve koruma rejimi; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi insan haklarını koruma sistemi; Anayasa’da temel hak ve özgürlükler; yaşam hakkı; işkence ve kötü muamele yasağı; eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı; kadının insan hakları ve kadına karşı şiddet; ifade özgürlüğü ve İnternet özgürlükleri; barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü; onarıcı adalet; geçiş dönemi adaleti; kent hakkı; yerel yönetimler ve insan hakları; iş dünyası ve insan hakları; insan hakkı olarak çalışma hakları; çocuk hakları; ve mülteci hakları konularına yer verildi. Bu konular ele alınırken Yaz Okulunun öğretim kadrosu tarafından yapılan sunumların yanı sıra, katılımcıların uygulamaya yönelik beceri ve bilgilerinin artırılmasını hedefleyen grup çalışmaları ve tartışmayı teşvik edici oturumlar düzenlendi. Yaz Okulu boyunca ayrıca sivil toplum kuruluşlarından, uluslararası insan hakları örgütlerinden ve farklı meslek gruplarından sivil toplum alanında farklı mağduriyet gruplarına yönelik çalışmalar yapan uzmanların, insan hakları araştırmaları ve savunuculuğunda deneyimlerini aktardıkları özel oturumlar düzenlendi. Bu oturumlarda LGBTİ hakları, engelli hakları, kadın hakları ve kadın mültecilerin durumu, ve mülteci hakları konuları mercek altına alındı.

Yaz Okulunun akademik kadrosu ve oturum başlıkları şu şekilde idi:

 • “İnsan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları” ve “İş dünyası ve insan hakları”, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan V. ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • “Anayasa’da temel hak ve özgürlükler” ve “Mülteci hakları”, Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Avrupa Konseyi’nde insan haklarının korunması” ve “Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı”, Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Yaşam hakkı” ve “İşkence ve kötü muamele yasağı”, Pınar Çağlı (LL.M.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Kadının insan hakları” ve “Kadına karşı şiddet”, Öğr. Gör. Sevinç Eryılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 •  “İnsan hakları savunuculuğunda STK’ların ve farklı meslek gruplarının rolü” oturumlarında yer alan konuşmacılar:    
  • Hakan Özgül, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)
  • Av. Eren Kara, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
  • Özgül Kapdan, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
  • Öznur Acicbe Kara, Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières-MSF)
  • Burcu Karakaş, Serbest gazeteci
 • “İfade özgürlüğü” ve “İnternet özgürlükleri”, Prof. Dr. Yaman Akdeniz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü”, Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Onarıcı adalet”, Yrd. Doç. Dr. Galma Akdeniz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Geçiş dönemi adaleti”, Doç. Dr. Nergis Canefe, York Üniversitesi (Kanada) Siyaset Bilimi Bölümü
 • “Kent hakkı: Kente erişim hakkından kenti değiştirme hakkına”, Cihan Uzunçarşılı Baysal (MA), İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması
 • “Yerel yönetimler ve insan hakları”, Zülfiye Yılmaz (LL.M.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İstanbul Saha Ofisi’ne ziyaret, Av. Can Vodina
 • “İnsan hakkı olarak çalışma hakları”, Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • “Çocuk hakları”, Av. Şahin Antakyalıoğlu, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
 • “Kum” (Silikozis): Belgesel film gösterimi ve tartışma, Yrd. Doç. Dr. Ethem Özgüven, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Av. Özlem Ayata, İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 

Yaz Okulunun son oturumu özel bir tema ve konuğa ayrıldı. Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü, UCLA Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Elver “Bir temel insan hakkı olarak 21. yüzyılda gıda ve beslenme hakkı” başlıklı kapanış konferansını sundu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın yaptığı kapanış konferansı sonunda Prof. Elver dinleyicilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Bu oturumun ardından Prof. Tarhanlı tarafından Yaz Okulu katılımcılarına katılım belgeleri sunuldu. 

Gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve yedi gün süren “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu” insan hakları hukuku ile ilgilenen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları üzerine kendini geliştirmeye, bu alanda çalışmaya ve araştırma yapmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor.

Yaz Okulu programı için lütfen tıklayınız.

 

7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen ilk Yaz Okulu

18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen ikinci Yaz Okulu