Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Saldırı Suçu Bakımından Yargı Yetkisi Yürürlüğe Girdi, 14 Aralık 2017

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Saldırı Suçu Bakımından Yargı Yetkisi Yürürlüğe Girdi, 14 Aralık 2017

Taraf Devletler Asamblesi’nin 14 Aralık 2017 tarihinde oybirliğiyle kabul ettiği Karar uyarınca, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) saldırı suçu bakımından yargı yetkisi, 17 Temmuz 2018 itibariyle aktif hale gelecek. Saldırı suçu; 1998’de Roma Statüsü’nde Mahkeme’nin yargı yetkisine giren dört suçtan (soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu) biri olarak yer almış ancak diğer üç tipi Statü’de tanımlanmış olmasına rağmen saldırı suçunun tanımı üzerinde anlaşmaya varılamadığı için bu suçun tanımlanması ve Mahkeme’nin bu suç bakımından yargı yetkisinin işlerlik kazanması ileri bir tarihe ertelenmişti. Saldırı suçunun tanımı, 31 Mayıs-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Kampala’da düzenlenen Roma Statüsünü Gözden Geçirme Konferansı’nda yapılmış ve Mahkeme’nin bu suç üzerindeki yargılama yetkisinin işlerlik kazanması 1 Ocak 2017 sonrasındaki bir tarihe bırakılması kararlaştırılmıştı. Taraf Devletler Asamblesi’nin 14 Aralık 2017 tarihinde aldığı kararla Mahkeme’nin saldırı suçu açısından yargı yetkisinin işlerlik kazanması uzun yıllar süren bir müzakerenin sonucunu ifade ediyor.

 

Taraf Devletler Asamblesi’nin ilgili kararı (İngilizce)