Yeşim M. Atamer ve Z. Damla Taşkın: “Transseksüellere İlişkin Hukuksal Düzenlemeler”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim M. Atamer ve Araştırma Görevlisi Z. Damla Taşkın tarafından kaleme alınan “Transseksüellere İlişkin Hukuksal Düzenlemeler: Uygulama, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Aykırı Yönler ve Revizyon Teklifleri” başlıklı makale Yargıtay Dergisi’nin Ekim 2016 sayısında yayımlandı. Makalenin amacı, transseksüel bireylerin nüfus sicillerindeki cinsiyet kaydının düzeltilmesi için sağlaması gereken şartları ve takip edilecek süreci düzenleyen Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesindeki eksiklikleri tespit etmektir.

♦     Yeşim M. Atamer ve Z. Damla Taşkın, “Transseksüellere İlişkin Hukuksal Düzenlemeler: Uygulama, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Aykırı Yönler ve Revizyon Teklifleri”, Yargıtay Dergisi, Ekim 2016, sy. 4, c. 42, s. 719-782. Makaleyi PDF olarak indirmek için lütfen tıklayın.