Onarıcı Adalet ve Mağdur-Fail Arabuluculuğu ile İlgili İki Kitap Yayımlandı, 1 Ekim 2008

 Onarıcı Adalet ve Mağdur-Fail Arabuluculuğu ile İlgili İki Kitap Yayımlandı, 1 Ekim 2008

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eylül 2006-Temmuz 2008 arasında Avrupa Onarıcı Adalet Forumu ile işbirliği içinde “Türkiye’de Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Geliştirilmesi” başlıklı bir proje yürütmekteydi. Avrupa Komisyonu’nun Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı tarafından finansal olarak desteklenmiş olan bu proje kapsamında iki kitap hazırlandı. Yayınlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Dolapdere’deki ofisinden temin edilebilir ya da web sitemizden indirilebilir.

ONARICI ADALET, MAĞDUR-FAİL ARABULUCULUĞU VE UZLAŞMA UYGULAMALARI: TÜRKİYE VE AVRUPA BAKIŞI 

Derleyenler: Galma Jahic - Burcu Yeşiladalı 
ISBN 978-605-399-067-3 
1. Baskı İstanbul, Ekim 2008 

Bu kitap “Türkiye’de Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Geliştirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan raporlar ve sunulan tebliğlerden oluşmaktadır. Bu yayın hazırlanırken amaç, mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılabilecek geniş çaplı bir eğitim materyali geliştirmekti. Bu hedefe ulaşmak için, mağdur-fail arabuluculuğunun sadece hukuki yönü değil, aynı zamanda bu uygulamanın temelinde yatan sosyal teorilere ve tartışmalara da yer verildi. Ayrıca hem Türkiye'de hem de karşılaştırmalı olarak Avrupa ülkelerindeki uygulamaya ilişkin analizlerin de dahil edilmesiyle, çalışmanın teorik çerçevesinin somut değerlendirmeler ile desteklenmesi hedeflendi. Söz konusu yaklaşımla ortaya çıkan bu yayın, öncelikle üniversiteler ve Barolar tarafından düzenlenen mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olsa da aynı zamanda geniş çaplı bir akademik çalışma olarak da kabul edilebilir. 

Kitabın içinde yer alan makale ve yazılar proje çerçevesinde düzenlenen aktivitelerin bir ürünüdür. Proje çerçevesinde üç farklı araştırma yürütüldü. Bunlar; Türkiye’de mağdur-fail arabuluculuğunun hukuki analizi, Türkiye’de uygulayıcıların mağdur-fail arabuluculuğu hakkındaki görüşleri ve Avrupa ülkelerinde mağdur-fail arabuluculuğunun karşılaştırmalı analizi idi. Bu araştırmaların raporları bu kitaba dahil edilmiştir. Ayrıca, bazı konuları tamamlamak için, proje çerçevesinde düzenlenen seminerlerde sunulan tebliğler ve yapılan bazı konuşmalara da bu yayında yer verilmiştir. 

İçindekiler 

 • Onarıcı Adalet (Prof. Dr. Turgut Tarhanlı) 
 • Onarıcı Adalet: Yeni Bir Yaklaşım (Galma Jahic - Burcu Yeşiladalı) 
 • Onarıcı Adalet Üzerine (Dr. Christa Pelikan) 
 • Onarıcı Adalet ve Uluslararası Standartlar: Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Tarafından Başlatılan Girişimler (Jolien Willemsens) 
 • Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamaları: Hukuki Çerçevenin Değerlendirilmesi (Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu - Ulaş Karan) 
 • Ceza Davalarında Uzlaşma: Uygulayıcı Görüşü (Seda Kalem) 
 • Mağdur-Fail Arabuluculuğu Hizmetlerinde İyi Uygulamalar (Clara Casado Coronas) 

Kitabı PDF formatında indirmek için tıklayınız


ONARICI ADALET, MAĞDUR-FAİL ARABULUCULUĞU VE CEZA DAVALARINDA UZLAŞMA: EĞİTİM MATERYALLERİ 

Derleyenler: Galma Jahic - Burcu Yeşiladalı 
ISBN 978-605-399-068-0 
1. Baskı İstanbul, Ekim 2008 

Bu kitapta yer alan materyaller, bu proje çerçevesinde geliştirilmiş olan eğitim müfredatına göre yapılan eğitim programlarında kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. 

İçindekiler 

 • Arabuluculuk Merkezleri İçin Bir Başlangıç Rehberi (İdil Elveriş) 
 • Onarıcı Adalet Programlarının Ceza Konularında Kullanılmasına İlişkin Temel İlkeler 
 • Ceza Konularında Arabuluculuk Hakkında R (99) 19 Sayılı Tavsiye Kararı 
 • Mağdurların Cezai Takibatlardaki Durumu Hakkındaki Konsey Çerçeve Kararı 
 • Arabuluculara Yönelik Avrupa Etik Kuralları 
 • Mağdur-Fail Arabuluculuğu Derneği Tarafından Tavsiye Edilen Ahlaki İlkeler 
 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Uzlaşmaya İlişkin Maddeler 
 • Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Uzlaştırmanın Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 
 • Arabuluculukta Temel Yaklaşımlar: Çatışma Çözme Teorisi (Sunum: İdil Elveriş) 
 • Onarıcı Adalet Çerçevesinde Mağdur-Fail Arabuluculuğu (Sunum: Galma Jahic) 

Kitabı PDF formatında indirmek için tıklayınız

Kitapların içeriğinin sorumluluğu tamamen yazarlara ait olup, hiçbir suretle Avrupa Birliği’nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin veya Avrupa Onarıcı Adalet Forumu’nun görüşleri şeklinde yansıtılamaz. 

Kitaplarda yer alan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz ve izinsiz çoğaltılamaz. Her türlü hakkı saklıdır.

İlgili Proje

Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi (Eylül 2006-Temmuz 2008)