PUSULA: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu Yayımlandı, 21 Mayıs 2008

PUSULA: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu Yayımlandı, 21 Mayıs 2008

Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Eğitimi Gençlik Programı kapsamında çeşitli disiplinlerden ve farklı kültürlerden gelen bir yazar ve eğitimci ekibinin hazırladığı PUSULA kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları dizisinin bir paraçası olarak yayınlandı.

İnsan hakları sadece yasal önlemlerle savunulamaz. İnsan haklarının başta gençler olmak üzere herkes tarafından korunması ve kollanması gerekir. Böyle bir bilincin ya da insan hakları kültürünün oluşturulması için yaygın ve okulla sınırlı kalmayan bir insan hakları eğitimine duyulan ihtiyaca karşın eğitimciler ve gençlik çalışanlarının elindeki kaynaklar oldukça az. 

PUSULA, bu boşluğu doldurmak amacıyla Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmıştır. PUSULA, genç insanları insan haklarına yönelik olarak kendi toplumsal çevreleri içinde ve kendi istedikleri şekilde harekete geçmeye dönük bir farkındalık geliştirmeyi amaçlayan bir insan hakları eğitimi el kitabıdır. Bu amaçla çalışmalar yürütmek isteyen gençlik önderleri, öğretmen ve eğitmenlere yönelik somut fikirler ve pratik aktivitelerle birlikte eğitimlerde kullanılmak üzere insan hakları, insan hakları eğitimi ve "yurttaşlık", "çocuklar", "çevre", "toplumsal cinsiyet eşitliği", "ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı", "sağlık", "küreselleşme", "barış", "yoksulluk" ve "spor" gibi farklı özel konularda bilgi sağlayan bölümleri içermektedir. İnsan hakları eğitimini en geniş anlamıyla, insan onurunda eşitlik anlayışını destekleyen eğitsel programlar ve etkinlikler olarak kabul eder ve genç insanların kendilerini birer kaynak olarak görür. 

Avrupa Konseyinin İnsan Hakları Eğitimi Gençlik Programı kapsamında çeşitli disiplinlerden ve farklı kültürlerden gelen bir yazar ve eğitimci ekibinin hazırladığı PUSULA, öğrencilere, onların çevrelerine ve kendi kişisel kaygılarına odaklanan deneyimsel ve yaygın eğitim yaklaşımlarını temel almaktadır. 

Bugüne kadar dünyanın birçok diline çevrilmiş olan PUSULA insan hakları, demokrasi ve yurttaşlıkla ilgilenen herkes için farklı yaklaşımlar içermektedir. PUSULA’nın Türkiye’nin İnsan Hakları alanındaki gelişimine olumlu katkılarda bulunacağı beklenmektedir. 

Yazarlar: Patricia Brander – Bárbara Oliveira – Rui Gomes – Jana Ondrácková – Ellie Keen – Alessio Surian – Marie-Laure Lemineur – Olena Suslova 

Çeviren: Burcu Yeşiladalı 

Çizimler: Pancho 

Editörler: Kenan Çayır – Melike Türkan Bağlı – Yasemin Esen 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 

ISBN: 978-605-399-014-7 
İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 
20,5x29,5 cm. 418 sayfa 
Mayıs – 2008 
Fiyatı (KDV Dahil): 30,00 YTL 
% 25 İndirimli Fiyatı (KDV Dahil): 22,50 YTL