Seminer: "Türkiye'nin Kent Mültecileriyle İlgili Tecrübeleri: İzlenen Yaklaşımlar ve Geleceğe Bakış" 15-16 Mayıs 2012

Seminer:

“Türkiye’nin Kent Mültecileriyle İlgili Tecrübeleri: İzlenen Yaklaşımlar ve Geleceğe Bakış” başlıklı seminer 15-16 Mayıs 2012 tarihlerinde UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde Kuştepe Kampüsü’nde gerçekleşti.

UNHCR Türkiye temsilcisi Carol Batchelor’ın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, University of Chicago’dan mülteci hukuku otoritesi Prof. James Hathaway’in “Kent Mültecisi” Nedir? Tanımlama Önemli midir?” başlıklı bir konuşmayla yer aldı. İki gün süren seminerde, “Kentsel Ayrışma, Mülteciler ve Göç Tipolojileri”, “Metropollerdeki Kent Mültecilerinin Kavramsallaştırılması: Zorluklar ve Beklentiler”, “Bios versus Zoé: Uydu Şehir Düzenlemesine Teorik bir Yaklaşım”, “Kent Mülteciliğinin Sosyal Boyutları, Adaptasyon, Kimlik Sorunları ve Çözümler”, “Türkiye'nin 2023 Hedeflerinde Kent Mültecilerinin Entegrasyon Sorunları, Çözüm Önerileri ve Gelecek Vizyonu”, “Kent Mülteciliğine İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Hukuki Gelişmeler” gibi konularda oluşturulan paneller,  İngiltere, Fransa, Hollanda ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerden gelen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.