Sempozyum: "Kent ve İnsan Hakları", 14 Kasım 2009

Sempozyum:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 14 Kasım 2009'da düzenlenen sempozyumda; kent çalışmaları, kent ve planlama, mimarlık, kadın çalışmaları, engelli hakları ve erişim, adalete erişim, göç ve iltica meseleleri, kent ve suç, kent ve ayrımcılık konularında çalışmalar yapan akademisyen ve araştırmacıların bildirilerine yer verildi.

İki gün süren ve dört oturumdan oluşan etkinlikte; “Kent hakkından kentte insan haklarına”, “Kentsel dönüşüm ve kentte insan hakları”, “Kentsel muhalefeti kent hakkı kavramı üzerinden düşünmek”, “Kentte barınma hakkı:kim için? Samatya sokaklarında “zorunlu” göçmenlerin “yer-kurma” pratikleri”, “Kent ve İnsan Hakları Bağlamında Kentsel Hizmetlere Erişim Hakkı”, “Yerim mi dar yenim mi?” Cinsiyete dayalı kentsel hak ihlâlleri ve ötesi” ve “Bir Vatandaşlık Hakkı Olarak Kent Hakkı: İstanbul Özelinde Sakat Hakları” başlıklı tebliğler tartışılarak kısa belgesel film gösterimlerine yer verildi.