Türkiye’de Adli Yardım: Karşılaştırmalı İnceleme Ve Politikalar Yuvarlak Masa Toplantısı, 16 Nisan 2004

16 Nisan 2004 günü, Türkiye’de adli yardımın, uluslararası bir katılım ve karşılaştırmalı inceleme ve politikalar yoluyla incelendiği bir ilk gerçekleştirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı toplantı dört oturum halinde yapıldı.