Seminerler: "Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi", Şubat 2008

Seminerler:

“Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi” projesi kapsamında Şubat 2008’de üç seminer düzenlendi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Haziran 2006’dan bu yana Türkiye’de ceza davalarında uzlaşma uygulamaları ve onarıcı adalet konularında çeşitli projeler yürütmektedir. Bunlardan biri olan “Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi” başlıklı projenin Eylül 2006’da faaliyetlerine başlandı. Bu proje Avrupa Komisyonu’nun Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Belçika merkezli Avrupa Onarıcı Adalet Forumu projede ortak olarak yer almaktadır. Projenin amacı yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Türkiye’nin ceza adaleti sisteminin bir parçası haline gelen uzlaşma uygulamalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu proje kapsamında Şubat ayı içinde üç seminer düzenlendi. Bunlardan ilki 6 Şubat 2008’de İstanbul’da düzenlenen “Onarıcı Adalet ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı” başlıklı seminerdi. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde düzenlenen seminere Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Marmara Bölgesi Cumhuriyet Savcıları ve Hâkimleri katıldı. 40 kişinin katılımcı olduğu seminerde uzmanlar tarafından onarıcı adalet teorisi ve uygulamaları, ceza adalet sistemi içindeki yeri, Avusturya’da arabuluculuk uygulamaları ve Türkiye ve Avrupa’da onarıcı adaletin geleceği konuları ele alındı. 

Proje kapsamındaki ikinci seminer İstanbul’da 7-9 Şubat 2008 tarihleri arasında avukatlara ve Baro temsilcilerine yönelik olarak düzenlendi. “Türkiye’de Uzlaşma Uygulamasının Onarıcı Adalet Anlayışıyla İyileştirilmesi” başlıklı seminere Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ordu, Nevşehir, Van ve Zonguldak’tan 19 avukat katıldı. Onarıcı adalet teorisi ve ceza adalet sistemindeki yeri, Türkiye’de uzlaştırma uygulamaları, uzlaştırma hizmetinde yaşanan sorunlar, uzlaştırma etiği ve bu alandaki kapasite artırımı üzerinde konuşulan ve tartışılan konular arasındaydı. 

Proje kapsamında düzenlenen üçüncü etkinlik 21-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen “Türkiye’de Uzlaşma Uygulamasının Onarıcı Adalet Anlayışıyla İyileştirilmesi” başlıklı seminerdi. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’yle işbirliği içinde ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin ek finansal desteğiyle düzenlenen seminere Ankara ve İstanbul’dan 21 STK temsilcisi katıldı. Seminerde konunun uzmanları tarafından onarıcı adalet teorisi ve ceza adalet sistemindeki yeri anlatıldı, Türkiye’den, Belçika’dan ve Almanya’dan arabuluculuk uygulamaları incelendi ve arabuluculuğun temel ilkeleri ve arabuluculuk için gereken beceriler üzerine tartışıldı. 

Seminerlere katkı sağlayan konuşmacılar: 

 • Prof. Dr. Turgut Tarhanlı – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
 • Figen Benek – Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi 
 • Jolien Willemsens – Avrupa Onarıcı Adalet Forumu Genel Sekreteri (Belçika) 
 • Dr. Christa Pelikan – Hukuk Sosyolojisi ve Kriminoloji Enstitüsü (Avusturya) 
 • Michael Königshofer – Neustart (Almanya) 
 • Prof. Dr. Uğur Alacakaptan – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
 • Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu –İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 
 • Seyfullah Çakmak – Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi 
 • Seda Kalem – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 
 • Galma Jahic – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özbek – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
 • İdil Elveriş – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 
 • Zafer Kıraç – Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 
 • Dr. Yvon Dandurand – Fraser Valley Üniversitesi (Kanada) 
 • Dr. Deniz Kite – Mediatörler Derneği 
 • Lut Dauw – Suggnome (Belçika) 
 • Bernd Gläser – Neustart (Almanya) 
 • İsmail Zararsız – Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi 

İlgili Proje

Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi (Eylül 2006-Temmuz 2008)