Eğitim: "Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi", 31 Mayıs-2 Haziran 2006

Eğitim:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Lund/İsveç) ile işbirliği içinde ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) mali desteğiyle yürüteceği üç yıllık projenin ilk eğitim çalışması başladı. 

31 Mayıs-2 Haziran 2006 tarihleri arasında, “Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” başlıklı bu proje çerçevesinde, Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 19 sivil toplum kuruluşundan 24 temsilcinin katılımıyla bir seminer düzenlendi. 

Üç günlük seminerde, insan hakları perspektifinden engellilik, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nde engellilerin insan haklarının korunmasına ilişkin standartlar ile engellilerin iş ve sosyal güvenlik, eğitim ve Medeni Hukuk alanındaki sorunları ele alındı. 

Seminere, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi İdil Işıl Gül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Dolunay Özbek, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nde araştırmacı olan Maria Ventegodt Liisberg, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsevil Alpagut, İstanbul Barosu Engelli Hakları Komisyonu başkanı Av. Güler Polat, Av. Jülide Işıl Bağatur ve İstanbul Milletvekili Lokman Ayva konuşmacı olarak katıldılar. 

Seminerde, ayrıca, engelli katılımcıların da katılım ve katkılarını sağlamak için, işaret dili ile tercüme yapıldı ve eğitim malzemeleri kabartma baskı ile çoğaltıldı. 

Seminerin ikinci gününde, İsveç Kralı Karl 16. Gustaf ve engelliler için bir vakıf kuran ve bu alanda yürüttüğü faaliyetler ile tanınan Kraliçe Silvia, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Üniversite’nin kurucuları, Rektör ve Hukuk Fakültesi Dekanı ile görüştüler, ayrıca seminerin öğleden sonraki oturumunu onurlandırdılar. 

Seminerin son günü sabah oturumunda, engellilerin insan haklarına ilişkin grup çalışmaları gerçekleştirildi. Seminer, engellilerin insan haklarının geliştirilmesine yönelik önerilerin ele alındığı yuvarlak masa tartışması ile sona erdi. 

Seminer ve Proje ile ilgili bilgi almak için Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (tel: 0212 311 52 72, e-posta: igul@bilgi.edu.tr) ile irtibata geçebilirsiniz.  

İlgili Proje

Türkiye’de Engelli Bireylerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi (Kasım 2005-Aralık 2010)