Konferans: "Türkiye'de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği: Bir Yol Arayışı", 30 Mayıs 2014

Konferans:

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi işbirliğinde 30 Mayıs 2014 tarihinde Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu’nda gerçekleşti.

Demokratikleşme ve inanç özgürlüğünün Türkiye’de yaşayan tüm inanç grupları için etkin bir şekilde korunması bakımından önem arzeden bir konu olan tüzel kişilik edinme hakkı bağlamında farklı görüşlerin paylaşılması amaçlanan konferansın açılış konuşmaları, Prof. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve Gunnar Ekelove-Slydal (Norveç Helsinki Komitesi) tarafından yapıldı.

"İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkına İlişkin Olarak Yaşadıkları Sorunlar", "Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk (İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliğine İlişkin Farklı Modeller)", "Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkı-Yasal Çerçeve Arayışı" ve "İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkı-Nasıl bir Zihniyet Değişimi Gerektiriyor?" başlıklı dört oturum aşağıdaki konuşmacıların katkılarıyla gerçekleşti:

Arif Koçer (Mazlum-Der), Laki Vingas (Cemaat Vakıfları Temsilcisi), Suzan Karaman (Bahai Dış İlişkiler Temsilcisi), Doğan Bermek (AVF Başkanı), Makuta Eleuthère (Latin Katolik Kilisesi), Umut Şahin (Protestan Kiliseler Derneği), Ali Kenanoğlu (Hubyar-Sultan Kültür Derneği), Selahattin Özgündüz  (Caferi Toplumu), Elizabeth Morgan Romano (Ateizm Derneği Başkan Yardımcısı), Doç Dr. Bülent Şenay (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Dini Özgürlükler Danışma Kurulu Üyesi), Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi), Prof. Cole Durham (Brigham Young Üniversitesi), Prof. Susa Young (Gates Üniversitesi Din Çalışmaları Merkezi Direktörü), Mine Yıldırım (Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi Yöneticisi), Yrd. Doç. Dr. L. Bertan Tokuzlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi), Av. Setrak Davuthan, Av. Ali Elbeyoğlu, Mine Yıldırım (Åbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü), Özge Genç (TESEV Demokratikleşme Programı Direktörü), Prof. İştar Savaşır (Doğuş Üniversitesi), Dr. Necdet Subaşı, Cafer Solgun (Gazeteci).