Uluslararası Konferans: “Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı”, 26 Şubat 2004

26 Şubat 2004 tarihinde, “Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı” konulu uluslararası bir konferans düzenlendi. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Siber Haklar-Siber Özgürlükler tarafından organize edilen konferansta, devlet faaliyetlerinin saydamlığı ilkesinin hayata geçirilmesi ve bu ilkenin en önemli aracı olan bilgi edinme hakkı masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı; Prof. Dr. İl Han Özay, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi , İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı; Mehmet Ziya Yergök, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi; Prof. Dr. Haluk Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi; Dr. Yaman Akdeniz, Siber Haklar-Siber Özgürlükler Direktörü, Leeds Üniversitesi Siber Hukuk Öğretim Üyesi, Birleşik Krallık; Mehmet Elkatmış, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı; Johan Wilhelmsson, Bağımsız Uzman - Avrupa Konseyi, Adalet Bakanlığı Hukuk Danışmanı, İsveç; Andrew Puddephatt, Article 19 Direktörü, Birleşik Krallık; Helen Darbishire, Açık Toplum Enstitüsü Adalet Girişimi Program Sorumlusu, A.B.D.; Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi; Zekeriya Şarbak, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; İsmet Berkan, Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni; Fikret İlkiz, Avukat, İstanbul Barosu; Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü; Prof. Dr. Ali Necip Ortan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi; Dr. Çağlar Manavgat, Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Daire Başkanı; Oktay Varlıer, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı, katılımcı olarak yer aldılar. Konferansta, Bilgi Edinme Kanunu, insan hakları, devlet sırrı, devletin ekonomik çıkarları ve ticari sırları ve bilgi edinme hakkı konuları tartışıldı.