Konferans: "Yargı ve İnsan Hakları", 11-12 Eylül 2009

Konferans:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Türkiye Adalet Akademisi, SIM (Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü) ve Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ofisi ile işbirliği içinde, üç yıl boyunca sürdürdüğü Türk Hâkim ve Savcı Adaylarının İnsan Hakları Alanında Eğitimi ve İnsan Hakları Standartlarının Uygulanması için Yerel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde, 11-12 Eylül 2009 tarihlerinde yapılan konferans ile sona erdi. 

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın MATRA Programı tarafından sağlanan destekle, 2007 yılında başlayan ve üç yıl süren eğitim projesinin hedef kitlesi, Türkiye yargı sisteminin müstakbel mensupları olan hâkim ve savcı adayları olarak belirlenmişti. 

Projenin amacı, Türkiye yargı sisteminin müstakbel mensupları, hâkim ve savcı adaylarının uluslararası insan hakları hukukuna dair standartların tanınması, korunması ve geliştirilmesi konularındaki, kurumsal ve mesleki deneyim ve bilgilerinin artırılması ve nihai olarak, yargının bu konulara ilişkin kapasitesinin geliştirilmesi şeklinde belirlenmiştir. 

Projenin amaçlarına ulaşılması için, üç yıl boyunca, Adalet Akademisi’nde eğitim gören, yaklaşık 700 hâkim ve savcı adayının katıldığı uluslararası insan hakları hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, uluslararası insan hakları normlarının Türk yargı sistemine dâhil edilmesi ve bunların uygulamaya geçirilmesi ve ayrıca diğer hak ve özgürlüklerle ilgili her biri bir hafta süren, 11 eğitim semineri gerçekleştirildi. 

11–12 Eylül 2009 tarihlerinde yapılan kapanış konferansı ise, “Yargı ve İnsan Hakları” konularının tartışılmasına ayrıldı. Konferansın ilk günündeki oturumlarda, katılıma açık bir düzen içinde yapılacak sunum ve tartışmalara özgülenen oturumlar şu başlıklar altında düzenlendi: “Yargı ve İnsan Hakları: Kavramsal Çerçeve ve Politikalar”, “Yargının Yapısal İşleyişi ve İnsan Hakları”, “Yargıç ve Savcı Eğitimi ve İnsan Hakları”. Konferansın ikinci gününde ise, “Yargıcın Davranış İlkeleri ve İnsan Hakları” ve “Hukuk ve Ceza Yargılaması ve İnsan Hakları” başlıklı iki atölye çalışması düzenlendi. 

Konferansın ilk günü sabah oturumlarından önce İstanbul Bilgi Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Halil Güven, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu adına Onno Kervers, Türkiye Adalet Akademisi adına Başkan Yardımcısı Sami Sezai Ural, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü adına Leo Zwaak’ın yaptığı açılış konuşmaları ardından oturumlara geçildi. 

Oturumlarda, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Prof. Dr Sibel İnceoğlu, Dr. Galma Jahic, İdil Elveriş, Seda Kalem, Sami Sezai Ural, Dr. Yalçın Şahinkaya, Eyüp Yıldız, Rob Cremers, Birsen Erdoğan, Leo Zwaak, İdlir Peçi, Prof. Dr. Osman Doğru ve Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İlgili Proje

Türk Hakim ve Savcı Adaylarının İnsan Hakları Alanında Eğitimi ve İnsan Hakları Standartlarının Uygulanması için Yerel Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi (Eylül 2006-Eylül 2009)