Yasal Savunuculuk ve Dava Takibi Projesi (2014)Proje Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) tarafından yürütülmüştür. Projenin amacı istihdam alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair farkındalığı artırmak ve kadınların yaşadığı ayrımcılığın görünür olmasını sağlamaktır. Proje kapsamında, barolarla işbirliği içerisinde avukatlara yönelik eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Uzman Araştırmacı Gökçeçiçek Ayata ve Öğretim Görevlisi Sevinç Eryılmaz, eğitim seminerlerinin programlarının oluşturmasında ve seminerlerin uygulanmasında projeye katkı sağlamıştır. Proje İsveç Kalkınma ve İşbirliği Ajansı 'nın (SIDA) mali desteği ile yürütülmüştür.

Merkez işbirliği ile düzenlenen seminerler şunlardır:

İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılık ve CEDAW Semineri, 15-16 Mart 2014, Antalya

İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılık ve CEDAW Semineri, 26 Nisan 2014, Batman

İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılık ve CEDAW Semineri, 14 Haziran 2014, Şanlıurfa

İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılık ve CEDAW Semineri, 25 Ekim 2014, Bursa