Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi (Temmuz 2013-Temmuz 2015)Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi (Temmuz 2013-Temmuz 2015)

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda Jandarma Genel Komutanlığı’nın kapasitesinin güçlendirilmesini hedefleyen Avrupa Birliği Teknik Yardım Projesi, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından düzenlenen ihale sonucu Ecorys Research and Consulting (Türkiye) liderliğinde kurulan, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ecorys Research and Consulting (Birleşik Krallık) ve BOLT International Consulting'in (Yunanistan) ortaklarının oluşturduğu konsorsiyuma verilmiştir. Proje kapasite geliştirme, eğitim ve koordinasyon/farkındalık yaratma bileşenlerinden oluşmaktadır.

Projenin genel amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı olarak insan haklarına saygı duyulmasını sağlamak ve kadınlara yönelik şiddet başta olmak üzere ev içi şiddet vakalarının sayısını azaltmaktır. Proje toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı olarak insan haklarının korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda Jandarma Genel Komutanlığı’nın kapasitesinin güçlendirilmesini ve kadına yönelik şiddete ilişkin yasal düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Jandarma Genel Komutanlığı ile diğer ulusal kurumlar arasındaki karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Proje şu sonuçları gerçekleştirmeyi amaçlamıştır: 

  • Kadınlara yönelik ev içi şiddet vakalarının ele alınmasıyla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı’nın idari kapasitesini artırmak;
  • Her düzeydeki jandarma personelinin ev içi şiddetin önlenmesine ilişkin bilgi birikimini artırmak;
  • Ev içi şiddetin önlenmesi konusunda Jandarma Genel Komutanlığı ile diğer kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmek ve jandarma personeli ile genel olarak halkta kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmak.

Projenin ana hedef grubu her düzeyden jandarma personelidir. Bazı aktivitelerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve kadın sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları gibi diğer kurumların temsilcileri de yer almıştır. Jandarma’nın sorumluluk bölgesinde yaşayan kadınlar ve erkekler ise projenin esas yararlanıcılarıdır.

Proje üç bileşenden oluşmaktadır:

  • Kapasite geliştirme;
  • Eğitim;
  • Koordinasyon/farkındalık artırma.

Merkez tüm bileşenlerde yer alan faaliyetlerde yer almıştır, ama esas olarak eğitim ile koordinasyon/farkındalık artırma bileşenlerine ilişkin faaliyetler yürütmüştür. Merkez”den uzmanlar şu faaliyetlerde görev almıştır:

  • Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tutulan ev içi şiddet vakalarına ilişkin bir rapor hazırlanması,
  • Eğitici eğitimi müfredatının kadına yönelik şiddetle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuata ilişkin modülünün hazırlanması ve uygulanması,
  • Kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulması gereken koordinasyon ve işbirliği mekanizmasına ilişkin olarak seçilen iki ilde (Adana ve Zonguldak) araştırma yürütülmesi ve bulguların Ankara’da yapılan dönemsel koordinasyon toplantılarında paylaşılması.

Proje tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. Ancak faaliyetlerin çoğu Ankara ve 30 pilot ilde gerçekleştirilmiştir. Bu iller şunlardır: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.

Projenin websitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Projenin eğitim materyaline ulaşmak için lütfen tıklayınız

Projenin fotoğraf ve video galerisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.