Avrupa Suç ve Ceza Adaleti İstatistikleri Kaynak Kitabı–Veri Katkısı (2011-2014)Avrupa Suç ve Ceza Adaleti İstatistikleri Kaynak Kitabı–Veri Katkısı (2011-2014)

European Sourcebook Group tarafından yürütülen projeler çerçevesinde, Avrupa ülkelerindeki suç ve adalet istatistikleri derlenip karşılaştırmalı olarak analize edilmektedir. Bu çalışmanın sonuçları periyodik olarak “European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics” (Suç ve Ceza Adaleti İstatistikleri Avrupa Kaynak Kitabı) başlıklı kitap olarak yayınlanmaktadır. Bu şekilde hazırlanan kitap ilk kez 1999 yılında olmak üzere, beş kere yayımlanmıştır. 2010 yılında yayımlanan dördüncü ve 2014 yılında yayımlanan beşinci kitapta İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Yrd. Doç Dr. Galma Akdeniz Türkiye’ye ilişkin suç ve adalet verileri derlemiştir. Bu çalışmaya ilişkin bilgilere, proje çerçevesinde oluşturulan ve kamuya açık olan veritabanlara, ve analizlerin sonucunda yayınlanan kitaplara Avrupa Kaynak Kitabı’nın web sitesinden ulaşılabilir.