Türkiye ve Batı Balkanlar’da Ayrımcılık Yasağının Yasal, Kurumsal ve Politika Çerçevesinin Haritalanması (Aralık 2009-Haziran 2011)Türkiye ve Batı Balkanlar’da Ayrımcılık Yasağının Yasal, Kurumsal ve Politika Çerçevesinin  Haritalanması (Aralık 2009-Haziran 2011)

Proje kapsamında Migration Policy Group (Belçika) ve Human European Consultancy (Hollanda) tarafından oluşturulan ortaklık tarafından Batı Balkanlar ve Türkiye’de ayrımcılık yasağına ilişkin mevzuat, kurumsal yapı ve politika çerçevesini ortaya koyan bir haritalama çalışması yapılmıştır. Sekiz ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) yerel ortaklar tarafından yürütülen proje Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) tarafından desteklenmiştir. Projenin Türkiye’deki yerel ortağı İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir. Çalışma ile Türkiye ve Batı Balkanlar’da ayrımcılıkla ilgili meseleler analiz edilmiş, ayrımcılığı yasaklayan mevzuat, konu ile ilgili politikalar ve aktörler hakkında bilgi derlenmiştir. Haritalama çalışmasının kapsamı AB’nin Irk Eşitliği Direktifi ve İstihdamda Eşitlik Direktifi ile sınırlandırılmıştır. Haritalama çalışması sonunda hazırlanan raporda ırk veya etnik köken, din veya inanç, yaş, engellilik ve cinsel yönelim temellerinde ayrımcılık ele alınmış, bu temellerde istihdam, eğitim, sosyal güvenlik/sosyal avantajlar, mal ve hizmetlere erişim, barınma, sağlık hizmetleri, sendikalara üyelik alanlarıyla ilgili yürürlükte olan ve ayrımcı öğeler barındıran mevzuat ve bu alanlarda gerçekleşen ayrımcı muameleler incelenmiştir. Raporda, söz konusu temellerde gerçekleşen ayrımcılık vakalarının çoklu ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet boyutu da dikkate alınmıştır. Türkiye raporu İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri İdil Işıl Gül ve Burcu Yeşiladalı tarafından hazırlanmıştır.

Proje hakkında daha detaylı bilgi için Migration Policy Group web sitesine bakabilirsiniz.