Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi Yerel Veri Toplama Noktası Kurulması (Temmuz 2006-Temmuz 2007)Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi Yerel Veri Toplama Noktası  Kurulması (Temmuz 2006-Temmuz 2007)

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Haziran 2006 itibariyle, Avrupa Birliği’ne bağlı olarak çalışan eski adıyla Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi (European Monitoring Center on Racism and Xenophobia- EUMC), yeni adıyla Avrupa Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) tarafından, Türkiye’den yapılan başvurular değerlendirilerek “Yerel Veri Toplama Noktası” olarak seçilmiştir. Avrupa Birliği’nin bağımsız bir organı olan EUMC Viyana’da faaliyet göstermekte ve AB üyeleri ile aday ülkelerde çalışma konularıyla ilgili veri toplama faaliyetlerini yürütmektedir. Temmuz 2006-Temmuz 2007 tarihleri arasında Merkez, Yerel Veri Toplama Noktası olarak ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konularında varolan güncel verileri toplamak için ilgili resmi ve gayrı resmi kurumlarla, bu alanlarda yaptıkları çalışmalar, araştırmalar, topladıkları veriler ve yayınları konusunda irtibata geçmiş ve toplanan verileri EUMC'ye raporlamıştır.