Adalet Gözet Projesi (Haziran 2006-Eylül 2007)Adalet Gözet Projesi (Haziran 2006-Eylül 2007)

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Adalet Gözet Projesi Haziran 2006- Eylül 2008 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Proje, Türkiye’de vatandaş ile hukuk arasındaki ilişkinin bilimsel veriler ışığında sergilenmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede, Türkiye genelinde vatandaşın hukuk hakkındaki düşüncelerini ve tecrübelerini anlamaya yönelik bir anket çalışmasının yanı sıra İstanbul’da seçilen on adliyede gözlemler yapılmış ve adliyelerin fiziksel durumu, güvenliği, erişilebilirliği gibi konularda bilgiler toplanmıştır. Proje çerçevesinde aynı zamanda, gündemi meşgul eden davaların medyada çıkan haberlerinden oluşan bir medya arşivi de oluşturulmuştur. Proje kapsamında derlenen tüm veri www.adaletgozet.org adresindeki proje web sitesinde sunulmuştur.