İnsan Ticareti Mağdurlarının Avrupa Ülkelerindeki Statü ve Konumu (Aralık 2005-Ekim 2007)İnsan Ticareti Mağdurlarının Avrupa Ülkelerindeki Statü ve Konumu (Aralık 2005-Ekim  2007)

Proje, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT/OSCE) İnsan Hakları ve Demokratikleşme Ofisi (ODIHR) tarafından birçok ülkede insan ticareti mağdurlarının konumu ve hakları konusunda yürütülen bir çalışmadır. Proje çerçevesinde, insan ticareti mağdurlarının bulundukları ülkedeki genel durumları, yasal ve idari uygulamalar bakımından incelenmiştir. Ayrıca, insan ticareti mağdurlarının saptanması, yargılamadaki konumları ve insan ticaretine ilişkin medya haberlerinin tahlili yapılmıştır. İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi projenin ortağıdır ve proje çerçevesinde yapılan araştırmaları yürütmüştür. Ayrıca projenin her aşamasında AGİT birimleri nezdinde danışmanlık da yapmıştır.