Türkiye’de Adli Yardım (2004)Türkiye’de Adli Yardım (2004)

Proje kapsamında, adli yardım konusundaki Türkiye'den (Baro temsilcileri) ve yurtdışından uzmanların katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda hizmetin anlamı, hizmet sunumunda kullanılması gereken kriterler, öncelikler ve çeşitli hizmet sunum modelleri tartışılmıştır. Toplantı Adalet Bakanlığı ve Barolara yönelik olarak düzenlenmiştir. Proje Open Society Institute Assistance Foundation ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Toplantı kitabı için buraya tıklayınız