İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kapasitesini Geliştirme Projesi (2002-2007)Proje kapsamında 13 İnsan Hakları Aktivizm Semineri düzenlenmiştir. Seminerlerle önde gelen uluslararası insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin ve insan hakları alanında çalışan araştırmacıların İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı öğrencileri ve geniş toplum kesimleriyle bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları amaçlanmıştır. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ankara Ofisi ile işbirliği halinde düzenlenen seminere Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan toplam 30 Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı katılmıştır. Mülteci hukukuyla ilgili uluslararası sözleşmelerde yer alan hukuki standartlara ilişkin uygulama incelenmiş ve tartışılmıştır. Etkinliğin amacı, mülteci hukuku konusunda yargı personelinin uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri öğrenme ve bu konuya ilişkin uygulama becerisinin artırılmasıdır. Proje Open Society Institute Assistance Foundation tarafından desteklenmiştir.