Sosyal Medya ve Azınlıklar Projesi (Ekim 2014-Ocak 2016)Sosyal Medya ve Azınlıklar Projesi (Ekim 2014-Ocak 2016)

Sosyal Medya ve Azınlıklar Projesi, sosyal medyada ifade özgürlüğünü teşvik etmek, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yasal düzenlemeler önermek ve gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımlarını ve eşit vatandaş konumlarını artırmak hedefleriyle yola çıkmış bir projedirProjenin amacı Türkiye’de gayrimüslim azınlıkların sosyal medyayı ne kadar ve nasıl kullandığını ve böylece sosyal medyanın azınlıkların toplumla entegrasyonunda nasıl bir rolü olduğunu araştırmaktır. Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı tarafından yürütülmekte olan projede İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu (ELIAMEP) ortak olarak yer almaktadır. 

Proje kapsamında sosyal medyada azınlıkların karşılaştıkları hak ihlalleri, ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri incelenmektedir. ELIAMEP benzer bir araştırmayı Yunanistan’da Hristiyan olmayan azınlıklara yönelik olarak yapacak, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ise AB ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak sosyal medyaya yönelik yasal düzenlemeleri değerlendirecektir.

Proje AB Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu programı kapsamında mali olarak desteklenmektedir.

Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız