Türkiye’de İnsan Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi (Eylül 2002-Eylül 2004)Proje kapsamında hakim ve savcılara yönelik pilot seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlerde adaletin yürütülmesi sırasında insan hak ve özgürlüklerinin gözetilmesi ve iç hukuka aktarılması yöntemlerinin ve hakim ve savcıların buna ilişkin rollerinin incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır. Proje Open Society Institute Assistance Foundation ile ortaklaşa yürütülmüştür.