Hakim ve Savcılara Yönelik İnsan Hakları Eğitimleri Projesi (Ekim 2003-Haziran 2004)Proje kapsamında Lund ve Strazburg’da ilk derece mahkemesi hakimlerine ve savcılara yönelik eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir. Amaç, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası standartların iç hukuk düzeninde uygulanmasına yönelik teknik hukuki bilgilerin kullanılmasına ilişkin kapasitenin artırılmasını desteklemektir. Daha sonraki eğitimler ise, Lund ve Strazburg’da yürütülen çalışmalara katılmış olan hakim ve savcılara yönelik olarak düzenlenmiş ve seminerlere katılan hakim ve savcıların uygulamada sorun veya zorluklarla karşılaşıp karşılaşmadığının belirlenmesi ve bunların aşılmasını sağlayabilecek mevcut hukuki araçların tartışılması amaçlanmıştır. Proje Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ortaklığı ve Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) desteği ile yürütülmüştür.