Türkiye’de İnsan Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Mayıs 2004-Eylül 2005)Proje kapsamında, insan haklarına yönelik uluslararası standartlar ve koruma mekanizmalarına dair farkındalığın güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve hakim ve savcılara yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Proje Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) işbirliği ve Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) desteğiyle yürütülmüştür.