Türkiye’de Yargı Reformu için Uzaktan Eğitim Projesi (Kasım 2004-Ocak 2005)World Bank Institute desteği ile yürütülen proje kapsamında, yargıçlar, savcılar ve avukatlara yönelik olarak düzenlenen, Türkiye’de olası bir yargı reformunda gündeme gelecek çeşitli konu başlıklarının (örneğin yargı etiği, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, dava yönetimi gibi) yer aldığı uzaktan eğitim programında, altı hafta boyunca, bu konular hem yerli hem de yabancı uzmanların katılımıyla incelenmiş ve tartışılmıştır.