ASOS-KADAV Toplumsal Cinsiyet Programı (Aralık 2017-Haziran 2018)ASOS-KADAV Toplumsal Cinsiyet Programı (Aralık 2017-Haziran 2018)

Türkiye’de ASOS için üretim yapan fabrikalarda çalışan kadın işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla ASOS tarafından Toplumsal Cinsiyet Programı hayata geçirildi. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) ile işbirliği içinde yürütülen bu program, kadın işçilerin iç ve dış mekanizmalarla çözüm yollarına erişimlerini iyileştirmeyi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde katkılarını artırmayı amaçlıyor. Bu hedefe ulaşmak üzere Türkiye’nin iki farklı şehrinde bulunan iki fabrikada bir pilot eğitim programı uygulandı. Fabrikada çalışan kadın işçilere yönelik olarak KADAV tarafından sunulan eğitim programı, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve kadına yönelik şiddet ve ekonomik haklar konularını kapsadı. Eğitim seminerleri, Ocak-Mart 2018 arasında, iki farklı fabrikada çalışan 79 kadın işçiye yönelik olarak düzenlendi. ASOS tarafından toplumsal cinsiyet programı planlanırken, programın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve iyileştirme ve değişiklik yapmaya ihtiyaç olup olmadığını araştırmak üzere eğitim programının etkisini değerlendirmenin ve ölçmenin gerekliliği dikkate alındı. Bu amaçla, eğitim seminerleri başlamadan uygulanacak başlangıç ve ihtiyaç değerlendirme çalışması ve seminerleri takiben uygulanacak değerlendirme ve etki değerlendirme analizi programa dahil edildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Öğretim Görevlisi Burcu Yeşiladalı tarafından eğitim programının değerlendirme ve etki analizi gerçekleştirildi. Bu çalışma sonunda Burcu Yeşiladalı etki değerlendirmesinin bulgularını sunan bir rapor hazırladı.