Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi (Temmuz 2018-Temmuz 2019)Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi (Temmuz 2018-Temmuz 2019)

Proje, avukatların kadına yönelik şiddet alanında uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat ile uygulamalar konusundaki bilgi, beceri ve farkındalığının artırılması ve şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınların avukatlardan alacakları adli yardımın kalitesinin artırılarak adalete erişim mekanizmalarının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Temmuz 2018-Temmuz 2019 arasında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Trabzon barolarında kayıtlı toplamda 100 avukata yönelik olarak “Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk” seminerleri düzenlenecektir. 

Seminerler toplumsal cinsiyet, kadın erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında tecrübeli uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu projeyle seminerlere katılan adli yardım listesine kayıtlı avukatların daha nitelikli bir hukuki destek vermesi amaçlanmaktadır. Proje Sabancı Vakfı tarafından desteklenmektedir.