Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Platformu Projesi (Nisan 2014-Mart 2016)KAOS Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL) ve Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın (TOHAV) yürütücüsü olduğu proje ile çoklu ayrımcılık temelinde hakları ihlal edilen, aşırı marjinalleştirilmiş, sorunları geleneksel insan hakları gündeminde dahi yeterince ele alınmayan kişilerin vakalarını görünür kılmak, yargı ve diğer savunuculuk mekanizmalarına başvuru yapmak veya yönlendirmek amaçlanmaktadır. Proje sonunda hazırlanacak durum analizi ilgili proje paydaşları ile paylaşılacaktır. Proje kapsamında sivil toplum kuruluşları ve akademik birimlerden oluşan Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı oluşturulmuştur. Ağın Yürütme Kurulunda İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi de yer almaktadır. Proje Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı tarafından mali olarak desteklenmektedir.