Türkiye'de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

Türkiye'de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

Türkiye'de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu

1 Ocak-30 Haziran 2010

Raporu Hazırlayanlar: Ergün Kayabaş, Özgür Mehmet Kütküt

Raporu Değerlendirenler: Kenan Çayır, Ulaş Karan

Yayına Hazırlayanlar: Burcu Yeşiladalı, Gökçeçiçek Ayata 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İstanbul, Şubat 2011 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şubat 2009-Mart 2011 arasında yürütülen Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında ırk/etnik köken, din/inanç, engellilik ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temellerinde tespit edilen ayrımcılık vakalarını kapsayan dört farklı izleme raporu hazırlandı.

Raporlarda yukarıda belirtilen ayrımcılık temellerinde gerçekleşen ayrımcı uygulamalar, ayrımcılığı yasaklayan veya ayrımcılık içeren mevzuat, hükümetin bu konuyla ilgili eylem ve politikaları ve bu tarihler arasında devam eden ve sonuçlanan idari ve yasal süreçler yer verildi. Raporlar kapsamında istihdam, eğitim, barınma, sağlık hizmetleri, mal ve hizmetlere erişim alanlarında gerçekleşen ayrımcı muameleler ele alındı.

Bağımsız araştırmacılar Ergün Kayabaş ve Özgür Mehmet Kütküt tarafından hazırlanan Türkiye'de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu, 1 Ocak-30 Haziran 2010 arasında din veya inanç temelinde gerçekleşmiş ayrımcılık vakalarını içermektedir. Raporda, Türkiye'de yaşayan din ve inanç gruplarının yaşadıkları ayrımcı muameleler konu edilmiştir. Rapor, izleme çalışması süresince Aleviler, Ateistler, Ermeniler, Ortodokslar, Protestanlar, Sünniler ve Yehova Şahitlerine yönelik gerçekleşen ayrımcı muameleleri kapsamaktadır. Kapsamın belirlenmesinde gruplarla ilgili verilerin ulaşılabilirliği temel alınmıştır.

Raporu PDF formatında açmak için tıklayınız

Raporu Word formatında açmak için tıklayınız.

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmüştür. Proje, Avrupa Birliği'nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı ve Global Dialogue tarafından finansal olarak desteklenmiştir. Proje ile ilgili içerik hiçbir suretle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, Avrupa Birliği'nin veya Global Dialogue'un görüşleri veya tutumu şeklinde yansıtılamaz. Raporun içeriği kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Rapor ticari olmayan amaçlarla ve kaynak göstermek kaydıyla çoğaltılabilir.