Adalet Gözet: Yargı Sistemi Üzerine Bir İnceleme

Adalet Gözet: Yargı Sistemi Üzerine Bir İnceleme

Adalet Gözet: Yargı Sistemi Üzerine Bir İnceleme

Derleyen: Seda Kalem

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 283

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 9

ISBN: 978-605-399-123-6

İstanbul, Aralık 2009 

Yargı sisteminin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde, vatandaşın bu sistem içerisinde nasıl bir rol oynadığı, adliyelerin ve mahkemelerin vatandaşa hizmet etmekte ne kadar başarılı olduğu, vatandaşların yargı sistemi hakkında ne bildiği ve bu bilgileri nereden edindiği gibi sorular genellikle gözden kaçmaktadır. Türkiye’de, yargının işleyişine dair tartışmalar daha ziyade sistemin eksikliklerine odaklanmaktadır. Davaların uzunluğu, artan iş yükünün ortaya çıkardığı sorunlar, hâkim ve savcı sayısının azlığı gibi konular, adeta yargının işleyişindeki aksaklıkların genel bir çerçevesini oluşturmaktadır. Hatta bağımsızlık ve tarafsızlık gibi, hukuk düzeninin temelini oluşturan ilkelerin de gene sistemin yapısındaki veya işleyişindeki sorunlarla bağlantılı olarak tartışıldığına sık sık şahit olmak mümkündür. 

Bu kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen Adalet Gözet Projesinde elde edilen bulguların değerlendirilmesine dair farklı alanlardan araştırmacıların katkılarından oluşmaktadır. Adalet Gözet, yargı sistemine vatandaşın gözünden bakmayı hedefleyen bir inceleme projesidir. Bu kitaptaki katkılar arasında, Türkiye’de, vatandaşların mahkemelere yönelik algı ve tutumları; bir kamu hizmeti olan adalet hizmetlerinde performans kriterlerinin ölçülmesi; hesap verebilirlik; adalet hizmetlerinde insan hakları ve medyanın yargıya ilişkin haberleri yansıtma tarzı gibi konular yer almaktadır. 

Vatandaşların algıları, bu konulara ilişkin bilgi seviyesi, görüşleri ve tutumları ekseninde gerçekleştirilen bu inceleme, yargının işleyişiyle ilgili tartışmalara ve değerlendirmelere, özellikle hukuk ve toplum arasındaki bağın güçlendirilmesi yönünde bir katkıdır.

İçindekiler

  1. Adalet Gözet Projesi, Seda Kalem
  2. Adalete Halkın Gözünden Bakmak, Ali Çarkoğlu
  3. Vatandaşın Gözünden Mahkemeler: Katılım, Tutumlar ve Güven, Galma Jahic -  Seda Kalem
  4. Adalet Hizmeti? İstanbul Adliyelerinde Gözlemler, İdil Elveriş
  5. Hukuk Devleti İlkesi Bakımından Adliye Gözlemleri ve Adalet Barometresi Araştırmaları, Sibel İnceoğlu
  6. Türkiye'de Yazılı Basının Yargıya İlişkin Haberleri Sunumu, Aslı Tunç