Gezi Parkı Olayları: İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında bir İnceleme

Gezi Parkı Olayları: İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında bir İnceleme

Gezi Parkı Olayları: İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında bir İnceleme

Yazarlar: Gökçeçiçek Ayata, Pınar Çağlı, İdil Elveriş, Sevinç Eryılmaz, İdil Işıl Gül, Ulaş Karan, Cansu Muratoğlu, Ezgi Taboğlu, Lami Bertan Tokuzlu, Burcu Yeşiladalı

Yayına Hazırlayan: İdil Işıl Gül

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 444

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 17

1. Baskı, İstanbul, Kasım 2013

ISBN: 978-605-399-320-9

 

Büyük toplumsal olaylar, meydana gelip, toplumun tüm kesimlerinde derin etkiler yarattıktan sonra kendilerini bir anlamda "tarihin kollarına" bırakır. Ünlü bir düşünürün dediği gibi normal dönemlerde "yirmi yılda" gerçekleşecek olaylar, adeta "yirmi günde" toplumu sarsarak yaşanırken, sonuçları da değişik biçim ve yöntemlerle tartışılmaya başlanır. Bununla birlikte, bu sürecin hemen başlarında; yaşayanlar, yaşamış olduklarının heyecanı ile kimi "öznel" yorum ve tanıklıklarda bulunup, gerçeğin sadece bir yüzünü yansıtacak, bundan sonradır ki, yaşananlar tarihin nesnel, eleştirel labirentlerinden geçerek, gerçek anlamda "tarihsel olgu" şekline bürünecektir.

2013 yazının başında tüm Türkiye'yi sarsan Gezi Parkı Olayları için de artık böyle bir süreç başlamış bulunmaktadır. Şüphesiz olayları yaşayanlarla, dışarıdan değerlendirenler, aydınlar, siyasetçiler ve diğerleri süreç içinde çok farklı değerlendirmelerde bulundu. Kimi destekçinin yorumu sağlıklı bir nesnelliği yakalarken kimisi de yüceltmenin uç noktalarına ulaşarak ütopik yorumlar yaptı. Ne ki, toplumun gelişim yasalarından bihaber birçok siyasetçi ise muhalefetini belirsiz ve yüzeysel bir komplo yumağının ardına sığınarak yaparken, ayaklarının bu yumağın iplerine dolanmasından kaçamadı.

Peki, gerçek neydi? Bu gerçeğe ulaşmak için atılacak ilk adımlar nelerdi? İşte sizlere sunduğumuz bu "ilk" sayılabilecek rapor, Gezi Parkı gerçeğini insan hakları hukuku ve siyasilerin bu süreç içindeki söylemlerini esas alarak "Ne?" sorusunu değil, "Nasıl?" sorusunu sorarak, cevaplarını da tartışmayı hedefliyor.

İçindekiler

 1. Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi
 2. Olay Örgüsü
 3. Yaşam Hakkı
 4. Kötü Muamele Yasağı
 5. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
 6. İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
 7. Akademik Özgürlükler
 8. Sağlık Hakkı
 9. Konut Dokunulmazlığı
 10. Mülkiyet Hakkı
 11. Çalışma Hakkı
 12. Seyahat Özgürlüğü
 13. Hak Arama ve Cezasızlık
 14. Gezi Parkı Olaylarında Yabancıların Durumu
 15. Siyasetçilerin ve Üst Düzey Kamu Yetkililerinin Söyleminde Gezi Parkı Olayları