Mahkemede Tek Başına: İstanbul Mahkemeleri'nde Müdafiiliğin Erişilebilirliği ve Etkisi

Mahkemede Tek Başına: İstanbul Mahkemeleri'nde Müdafiiliğin Erişilebilirliği ve Etkisi

Mahkemede Tek Başına: İstanbul Mahkemeleri'nde Müdafiiliğin Erişilebilirliği ve Etkisi

Yazarlar: İdil Elveriş, Galma Jahic, Seda Kalem

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 187

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 6

ISBN: 978-605-399-007-9

İstanbul, Kasım 2007 

Gözaltına alınan, tutuklanan ve genel olarak yargılanan sanıklara yönelik olarak verilen avukatlık hizmeti son dönemde, önce yeni Türk Ceza Kanunu değişiklikleri çerçevesinde sonra da bu hizmeti sunan avukatlara ödenmeyen ücretlerle sık sık Türkiye gündeminde yer almıştır. 

Bu kitap, sözkonusu hizmetin alıcılarıyla birlikte hizmet görülürken ortaya çıkan görüntüyü ele alıp, incelemektedir. İstanbul Ceza Mahkemelerinde tam da yeni kanun uygulamaya girdiği sırada yapılan gözlemler, incelenen dosyalar ve hakim-savcı-avukat mülakatlarından çıkan hizmete ilişkin bulgular, söz konusu çabanın ne denli yerinde olduğunu göstermiştir. Zira araştırmanın temel bulgusu, hizmete erişim oranının beklentilerin de ötesinde düşük olduğudur. Bu, Türkiye için ücretsiz hukuki yardım da dahil olmak üzere savunma hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan silahların eşitliği ilkesi açısından sıkıntı yaratmaktadır. Diğer yandan, sonuçlar verilen hizmetin yarattığı etkinin de soru işaretleri içerdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum hizmetin kalitesine ilişkin sorunlar olduğunun da göstergesi olarak düşünülebilir.

Son olarak, araştırma dünyada yaygın şekilde yapılan, "hukuk ve toplum çalışmaları" açısından Türkiye’de önemli bir ilk örnek teşkil etmektedir. Bu anlamda, kanunların nasıl uygulandığını saha bulguları ışığında gösteren kitap, hukuk politikalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.