Sivil Toplum Kuruluşları İçin Adım Adım Rapor Hazırlama Kılavuzu

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Adım Adım Rapor Hazırlama Kılavuzu

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Adım Adım Rapor Hazırlama Kılavuzu: Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'ne Sunulacak Raporların Hazırlanması ve Sunumu

Çeviren: İdil Işıl Gül

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 87

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 2

ISBN: 975-6176-02-4

İstanbul, Aralık 2004 
 

Bu kılavuz, son yıllarda gerek dünyada gerek Türkiye'de işlevleri farklılaşan sivil toplum kuruluşlarının (STK), Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'ne sunacağı raporların hazırlanması için dayanak olması gereken uluslararası belgeleri de vererek, ilgili süreci adım adım açıklamaktadır. 

Kılavuz; amaç, kaynak, biçim ve içerik olarak farklılıklar gösteren raporların hazırlık ve sunum sürecinde ortaya çıkacak her soruna yanıt verme amacı gütmemekte ancak hazırlanacak raporların içerikleriyle niteliklerinden bağımsız olarak rapor yazımı sürecine yol göstermektedir. 

Kılavuz bu yanıyla STK'lara; sivil toplum raporlarında etkin olmayı sağlayan unsurların ne olduğunu aktarmak, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi için önemli sayılabilecek bilgilerin neler olduğunu belirtmek, raporların planlanması ve yazımı konusunda gerekli donanımı sağlamak, hazırlanacak raporların Komite'nin çalışmalarına ve Taraf Devletlerin tutumlarına olumlu etkide bulunacak nitelikte olması için katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'yle birlikte yayına hazırlanan Kılavuz  bu alanda varolan boşluğu dolduracak, STK'ların çalışmalarına katkıda bulunacaktır.

Kitabı PDF formatında açmak için tıklayınız.