Türkiye'de Adli Yardım: Karşılaştırmalı İnceleme ve Politikalar

Türkiye'de Adli Yardım: Karşılaştırmalı İnceleme ve Politikalar

Türkiye'de Adli Yardım: Karşılaştırmalı İnceleme ve Politikalar

Yuvarlak Masa Toplantısı (16 Nisan 2004) 

Derleyen: İdil Elveriş 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 90

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 3

ISBN: 975-6176-03-2

İstanbul, Şubat 2005 

Adli yardım hizmeti, modern hukuk sistemlerinde, artık insan hakları alanında değerlendirilmesi gereken bir niteliğe sahiptir. Bu durum, ceza davaları konusunda özel önem taşımaktadır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği sürecinde, süregelen iyileştirme çalışmaları arasında da yer alan bu konunun, Türkiye hukuk camiasında da, özellikle bu çerçevede yeterince değerlendirilmesinin önemi büyüktür. 

İşte bu anlayış gözetilerek hazırlanan kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, 16 Nisan 2004 tarihinde düzenlenen uluslararası toplantıda yapılan sunum, tartışma ve tavsiyeleri içermektedir. Ayrıca, bu toplantıya sunulan "Türkiye'deki Adli Yardım Hizmetine İlişkin Genel Değerlendirme Raporu" da ilk kez bu kitapta yayımlanmıştır. Kitap, Türkçe ve İngilizce  olarak, Türkiye'den ve yurtdışından hukukçuların yararlanması için hazırlanmıştır. 

Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı "Yargı Reformu ve Adalete Erişim Çalışma Grubu"nun katkıları ve işbirliğiyle hazırlanmıştır. 

İçindekiler

  • Önsöz, Turgut Tarhanlı
  • Türkiye'de Adli Yardım Sisteminin Değerlendirilmesi, İdil Elveriş - Serçin Kutucu - İmmihan Yaşar
  • Uluslararası Yükümlülükler ve Adli Yardım, Roger Smith
  • Hollanda'da Adli Yardım Yönetimi ve Sunumu, Mariette Horstink
  • Litvanya'da Adli Yardım Sisteminin Reform Çabaları, Pilot Kamu Savunma Bürolarının Rolü, Linas Sesickas
  • Hukuk Klinikleri, Pro Bono Uygulamaları ve Arjantin'de Adalete Erişimi İyileştirmeyi Hedefleyen Diğer Sivil Girişimler, Gustavo Maurino