İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde Yargılama Süreci: Taraflar, Davalar ve İşleyiş

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde Yargılama Süreci: Taraflar, Davalar ve İşleyiş

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde Yargılama Süreci: Taraflar, Davalar ve İşleyiş

Yazarlar: İdil Elveriş, Galma Jahic, Seda Kalem

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 232

İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 8

ISBN 978-605-399-069-7

İstanbul, Ocak 2009

Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de gerek ceza gerek hukuk mahkemeleri ile ilgili yakınmaların başında, yığılma ve gecikmeler gelmektedir. Bu araştırmada, eldeki kaynaklar ne kadar sınırsız olsa ve mahkeme ve hâkim sayısı ne kadar çok olsa da, gecikme sorununun çözülmesinin yine de farklı bir anlayış gerektireceği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Dolayısıyla, İstanbul'daki Asliye Hukuk Mahkemeleri bir pilot çalışma ile incelenerek, yargılama sürecinin nasıl işlediği anlaşılmak istenmiştir. Bunun için de “Gecikmelerden sorumlu taraflar kimlerdir”, “Duruşmaların ne kadarında hiçbir işlem yapılmamaktadır”, “En uzun süren davalar hangileridir”, “Asliye Hukuk Mahkemeleri'nden en çok kimler faydalanır”, “Tarafların yüzde kaçının avukatı vardır” gibi sorulara cevap aranmış, bu sayede yargılama sürecinin aktör ve tarafları anlaşılmaya ve sorunları teşhis edilmeye çalışılmıştır.

Yaşanan sorunlar ne derece önemli ve içinden çıkılmaz görünürse görünsün, sorunların ve nedenlerinin verilere dayanarak tespit edilmesi önemli görüldüğünden, bu araştırmanın, Türkiye'de veriye dayanan, sadece kanun değişikliği ile sorunların çözülmeyeceğini anlayan, vatandaşın fikirlerini de dikkate alan bir yargı politikası oluşturma geleneğinin oluşmasına katkı sağlaması umulmaktadır.