Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Ceza Davalarında Uzlaşma: Eğitim Materyalleri

Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Ceza Davalarında Uzlaşma: Eğitim Materyalleri

Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Ceza Davalarında Uzlaşma: Eğitim Materyalleri

Derleyenler: Galma Jahic, Burcu Yeşiladalı 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ISBN 978-605-399-068-0 

İstanbul, Ekim 2008 

Bu kitapta yer alan materyal, Türkiye’de Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde geliştirilmiş olan eğitim müfredatına göre yapılan eğitim programlarında kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. 

İçindekiler 

  • Arabuluculuk Merkezleri İçin Bir Başlangıç Rehberi, İdil Elveriş
  • Onarıcı Adalet Programlarının Ceza Konularında Kullanılmasına İlişkin Temel İlkeler 
  • Ceza Konularında Arabuluculuk Hakkında R (99) 19 Sayılı Tavsiye Kararı 
  • Mağdurların Cezai Takibatlardaki Durumu Hakkındaki Konsey Çerçeve Kararı 
  • Arabuluculara Yönelik Avrupa Etik Kuralları 
  • Mağdur-Fail Arabuluculuğu Derneği Tarafından Tavsiye Edilen Ahlaki İlkeler 
  • Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Uzlaşmaya İlişkin Maddeler 
  • Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Uzlaştırmanın Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 
  • Arabuluculukta Temel Yaklaşımlar: Çatışma Çözme Teorisi, Sunum: İdil Elveriş
  • Onarıcı Adalet Çerçevesinde Mağdur-Fail Arabuluculuğu, Sunum: Galma Jahic

​Kitabı PDF formatında açmak için tıklayınız.